Fundacje, które wspieramy

Piccy powstało z misją niesienia pomocy dzieciom i wierzymy, że każdy mały gest wsparcia może sprawić ogromną różnicę w życiu najmłodszych, dlatego świadomie i z gorącym sercem chcemy razem z Wami udzielać tego wsparcia.

Dla Was każdy zakup odzieży Piccy to o wiele więcej niż tylko kupno ubrania. To okazja, aby stać się bohaterem w życiu tych niezwykłych dzieci. Część wartości ze sprzedaży naszych produktów jest przekazywana na rzecz Fundacji, które dbają o codzienne potrzeby dzieci, zapewniając im lepsze jutro. Twoje wsparcie jako Klienta Piccy sprawia, że razem tworzymy kolorową przyszłość, pełną nadziei i uśmiechu dla tych, którzy najbardziej go potrzebują. Dziękujemy, że jesteś częścią tej niesamowitej podróży i nosisz pomoc z Nami!

Fundacja Dorastaj z Nami

Od ponad 12 lat pomaga dzieciom, których rodzic zginął lub został poszkodowany podczas wykonywania obowiązków służbowych. Prowadzony dla podopiecznych program stypendialny to wieloletnie wsparcie, dostosowane do ich potrzeb, aż do momentu osiągnięcia przez nich samodzielności. Od początku istnienia opieką Fundacji Dorastaj z Nami objętych zostało niemal 300 dzieci.

Fundacja Happy Kids

Jest organizacją działającą na rzecz dzieci od 2001 roku, posiadającą status OPP od 2004 roku. Ich misją jest zapewnienie równych szans każdemu dziecku w realizacji swoich celów życiowych, teraz i w przyszłości.

Ich wizją jest świat, w którym każdemu dziecku przysługują prawa zapisane w Powszechnej Deklaracji Praw Dziecka oraz innych międzynarodowych standardach traktujące dziecko jako podmiot praw człowieka.

W tym celu utworzyli łącznie 18 Rodzinnych Domów Dziecka, w których przebywa maksymalnie po 8 dzieci, aktywnie wspierają rodzicielstwo zastępcze i instytucje publiczne w procesie deinstytucjonalizacji opieki zastępczej. Organizują też szkolenia dla kandydatów na rodziców zastępczych.

Fundacja Gajusz

Dbają o dzieci okrutnie doświadczone przez ludzi i los – chore, opuszczone, mające za sobą traumatyczne doświadczenia. Uważają, że nawet jeśli życie jest krótkie, może być piękne – wypełnione miłością, troską i mnóstwem pięknych wspomnień. Tworzą magiczną rzeczywistość, by małe istotki zaufały światu i dorosłym. W końcu za dzieci odpowiadają dorośli. Zapewniają dzieciom nie tylko miłość, ale i profesjonalną opiekę.

Fundacja Gajusz prowadzi trzy hospicja dziecięce, Centrum Terapii i Pomocy Dziecku i Jego Rodzinie Cukinia, Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny Tuli Luli, Program wsparcia dla dzieci chorych onkologicznie, Program wsparcia dla rodzeństw dzieci chorych, Program OKNO – wsparcie dla dzieci, które pokonały nowotwór, kampanię Leczymy Dzieci Rodziną.